BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 19.00
Środa 9.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 19.00
Piątek 9.00 - 19.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówRusza nabór do III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

Ogłaszamy III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Bez- KRESY".
Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki w Warszawie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie.

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy do 20 lutego 2020 r. na adres organizatora prześlą zestaw 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w 4 kopiach (spiętych, tworzących 4 komplety). Tematyka utworów dowolna, mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

2. Organizatorzy oczekują prac w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Zestaw trzech wierszy wysłanych na konkurs należy także przesłać w jednym pliku tekstowym w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem (bez danych osobowych) na adres e-mailowy: konkurs.bezkresy@gmail.com. Każdy uczestnik może przysłać tylko 1 zestaw.

3. Podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), zawierającą personalia (prawdziwe nazwisko, nie pseudonim) oraz adres autora, numer telefonu i adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

7. Zestawy będzie rozpatrywać jury powołane przez Organizatora.

8. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

9. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Laureaci przyjeżdżają na uroczystość finałową na własny koszt.
Nagrody finansuje Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r.
Gala wręczenia nagród odbędzie się w maju 2020 r.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

12. Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
ul. Kościuszki 6
37-611 Cieszanów
(z dopiskiem: Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”)


KLAUZULA INFORMACYJNA w załączniku

Dodane: 2019-12-12 | edytowane: 2019-12-12


Licznik odsłon: 948641
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01